Resultat enkäten

Resultat från enkäten vad insamlade
pengar bäst kan användas till

Av 280 som gett bidrag så har 73 st (26%) svarat på enkäten.

Svaren är väldigt “spretiga” och det är därför svårt att hitta någon konsensus vad de flesta vill att pengarna skall användas till.
En del har svarat både inkonsekvent och ologiskt och man undrar hur de tänkt och om de tagit del av planen och syftet med insamlingen, det kan iofsg bero på en del av frågornas formuleringar…

En del vill inte att pengarna skall användas till något av förslagen men har inte heller kommit med något eget förslag – så man undrar vad de då bidragit till…

Ett flertal av de “egna förslagen” ligger helt utanför insamlingens syfte och har varken kostnadsindikation eller vem som som skulle driva det vidare och är lite för diffusa för att kunna göras någonting av…

Det som dock har högst andel “för” är ficklampor till kvällsvandrarna (70%) resp. fälttelefoner (64%) och 1:a hjälpen kit (64%).

men samtidigt har de som startat upp och håller i kvällsvandringarna meddelat – att de f.n.  inte  vill ha något av detta då de har fullt upp med att administrera och få tillräckligt många att delta i kvällsvandringarna och arbeta för att det inte ebbar ut. De ser också lite problem med att administrera laddning av fälttelefoner osv. men jag har talat med pizzerian och de ställer upp på att hantera laddningen över dagen så att de är laddade när man hämtar dem på kvällen före 21.00.

Att använda en del av pengarna till att hyra in någon passande föreläsare har bara 35% resp. 18% (den dyrare) tyckt vara en bra ide´. (Den billigare föreläsaren är nog inte heller rätt för oss, så någon skulle behöva jobba vidare med att hitta någon annan bättre passande – för ungefär motsvarande kostnad).
Den dyrare (med offererat pris 30 000kr! för 1,5 tim – tycker jag personligen är alldeles för dyrt – även om jag tror jag skulle kunna pruta ner priset ganska mycket – och skulle ju rikta sig till de som tillhör de stökiga ungdomsgängen – och vi vet ju inte ens hur vi skulle kunna bjuda in dem till ett sådant event). Oklart också om någon skulle vilja åta sig att driva den frågan. Så båda dessa alternativ faller pga ovanstående.

Ficklarm har en knapp majoritet 55% medans försvarsspray bara 27% – trots sin ringa kostnad.
(En försäkring på hus och bil har man ju inte för att man räknar med att råka ut för något, utan utifall det trots allt skulle hända något…)

Att köpa in några billiga resp. lite dyrare GPS trackers för att utvärdera och tom ev. bidra till att någon cykel/mopedtjuv kan tas på “bar gärning” har bara lockat  7% resp. 5%, ett BRA mopedlås för utvärdering något fler 16%. Däremot tycker 22% att utlottning av 10st DNA paket skulle vara intressant!
(Jag tror dock många missförstått dessa alternativ – tanken är att ett fåtal sådana skulle köpas in, för att sedan lottas ut och sedan testas och utvärderas, för att sedan om utvärderingen faller väl ut – kunna rekommenderas till övriga att införskaffa för egna medel. Samtidigt skulle det kunna bidra till att några cykel/mopedtjuvar kanske skulle kunna tas på “bar gärning” (GPS trackers) och därmed så småningom försvinna från vårt området helt.) Skulle en cykel/moped med det föreslagna låset ändå bli stulen – ja då vet vi att tjuvarna har med sig typ batteridriven vinkelslip…

46% tycker alternativet “en grannstödsbil till som fokuserar på enbart NÄ och ev. Bromma K:a” är bra men det måste ju utredas mer och frågan är vem som vill engagera sig i det…

18% tycker att “allt ska gå till kvällsvandrarna” men frågan är vad de skulle behöva/vilja ha för 37 000 och just nu vill de inte ha något alls… ser detta mer som en ren protest mot alla övriga förslag… (men en del har svarat att “allt skall gå till kvällsvandrarna och att vi inte behöver något mer” men har samtidigt svarat att vi skall hyra in en föreläsare(den dyrare) OCH att vi skall skaffa stora skyltar med tryck… och västar med tryck….)

Det finns faktiskt en majoritet för “västar med tryck”  (65%) och skyltar med samma tryck vid infarterna (55%), inte lika många vill ha de mindre dekalerna (46%).

Även om detta definitionsmässigt är att betrakta som majoritet så kommer jag inte att gå vidare med det, dels pga det man kan utläsa av svaren från de som INTE stöder det men framförallt pga det motstånd och det agerande jag mött från den områdets intresseförening samt Grannsams.

Engagemanget verkar också saknas – alldeles för få vill ställa upp på nattvandringar (så få att de få som kan tänka sig ställa upp skulle behöva gå för många pass vilket inte håller i längden)  och i synnerhet den senare delen samt nästan inga vill ställa upp på att vara med i någon av de arbetsgrupper som skulle behövas för att diskutera vissa frågor vidare. Drygt 20% “ställer inte upp på planen” dvs. vill inte medverka till att öka både sin egen säkerhet och indirekt därmed också områdets säkerhet.

Dessa saker sammantaget innebär att det inte finns förutsättningar för mig att jobba vidare med min Plan och mot min Vision och jag känner därför att det är meningslöst för mig att lägga ner mer tid och energi på detta. Det är lite för många som visat motvilja mot mina tankar och idéer och som tycker det “är bra som vi har det” och för få som verkligen vill engagera sig och konkret bidra.

Det verkar också just nu ha lugnat ner sig med både inbrott och ungdomsgängen som härjade. Och Polisen har ju intygat att vi bor i ett mycket “lugnt område” och att mopedtjuvar och bilbränder har vi haft “i alla tider”… och enligt Grannsams så verkar inbrotten ha upphört…

Personligen tycker jag dock fortfarande att bildelsstölderna ligger på en alldeles för hög nivå och skulle behöva mer förebyggande åtgärder än vad Polisen kan erbjuda och att Polisen bara klarar upp max 4% (Sverigenivå) av inbrotten är en katastrofal siffra och att Stockholms polisen är sämst i hela landet (bara 1,5% av inbrotten klaras upp) och att Sverige är sämst i Norden på att klara upp bostadsinbrott – inte är alls tillfredsställande.

Om de här ungdomsgängen kommer tillbaka – ja det återstår att se men om inte någon sätter gränserna och ger dem någon slags påföljd för de brott mm de begår – då kan de här bli än grövre brottslingar om ett par år… och det är inte tillfredsställande att ungdomar under 15 år kan bete sig på det sättet som de gjort i somras – utan att det blir påföljder.

SLUTSATS:
Det blir i nuläget mycket svårt att använda insamlade pengarna till något som tillräckligt många ställer sig bakom och med det engagemang som skulle behövas för att de sedan skall ge tänkt nytta. (Flera av alternativen hänger ju ihop och förutsätter varandra, vilket framgår om man tar del av planen).
Jag kommer inte heller att driva detta vidare stick i stäv mot vad intresseföreningen och Grannsams (hittills dock outtalat) verkar tycka – de verkar inte alls vara för varken västar med lämpligt tryck, ytterligare skyltar med motsvarande tryck eller nattvandringar för att dokumentera och förebygga “oönskade aktiviteter” i området.

Av den anledningen får pengarna stå kvar på kontot och jag får ta mig en funderare hur vi bäst skall göra.
Vad som sker nu är att jag väntar på att det bankkonto jag ansökt för hos Swedbank – kopplat till den nybildade föreningen Grannsamverkan Bromma (endast skapad för att kunna ansöka om ett bankkonto) – det bör vara klart senast ca. 30 sept. Först därefter har vi reell tillgång till pengarna för ev. inköp och utlägg.

En viss summa kommer hursomhelst att “reserveras” för ev. framtida inköp av det som många ändå ställer sig bakom dvs. fälttelefoner, starka ficklampor, 1:a hjälpen kit, ficklarm  – så kan de som håller i kvällsvandringar och ev. nattvandringar – “avropa” det när det blir dags.
Prel. uppskattning är att det skulle “förbrukas” ca 14 000 till fälttelefoner, ficklampor, 1:a hjälpen kit och ficklarm – att användas av de som kvälls- resp. nattvandrar. Återstår sedan ca. 23 000 att använda till annat.

Är det någon som så här i efterhand kommer på någon bra idé till vad pengarna skulle kunna användas till – går det bra att maila till grannsamverkan.bromma@gmail.com

Hursomhelst – pengarna kommer givetvis att gå till det som insamlingen från början hade som syfte – att på olika sätta bidra till ett Tryggare Norra Ängby, bidra till att både villainbrotten och bildelsstölderna minskar, att ungdomsgängen som stjäl cyklar och mopeder och vandaliserar – “försvinner” från vårt område osv.

Jag trodde när jag började med detta – att jag gjorde det i SAMARBETE med både Grannsams och intresseföreningen men deras syn på och min syn på – vad SAMARBETE är skiljer sig åt för mycket. De upphörde helt plötsligt, och utan att förklara varför, att se mig som en tillgång och till att mer se mig som ett problem och ett “hot”. Under sådana förhållanden kan jag inte hålla lågan brinnande och fortsätta engagera mig.

Jag själv kommer nu att dra mig tillbaka och inte driva de här frågorna vidare. Jag kommer att fortsätta uppdatera de två sajterna samt även den nya sajten som är under uppbyggnad:

stoppa-bostadsinbrotten.nu

stoppa-bildelsstölderna.nu

stoppa-digitalabrotten.nu   (under uppbyggnad)