Insamlingen

Insamling till nattvandringar och andra aktiviteter
för att skapa ett tryggare Norra Ängby

För de som inte har Facebook eller har FB men inte är med i Grannsams Norra Ängby Facebookgrupp:

I denna PDF finns information om: Insamlingen

För er som redan anmält intresse, här ger man sitt bidrag http://a2biljetter.se/nattvandring
Insamlingen pågår till 31 aug då en slutavstämning och redovisning görs, men det kommer löpande meddelas hur det fortlöper.

Tom 31/8 (2st 1/9 innan det stängdes) har det kommit in 37 000 kr från ca 280 bidragsgivare utav de 1100 som ingår i FB Gruppen, samt utav den 1590 fastigheter som finns i NÄ. Ett flertal har gett bidrag för 2 personer, och några tom 3 resp. 5!

Insamlingen initierades ju av mig, PeA Scotte, med syfte att bidra till att finansiera ett TRYGGARE Norra Ängby – enligt den PLAN – jag skissat på. Men efterhand har det kommit in flera som vill vara med och tycka och bestämma och nu finns det ett antal olika tankar och idéer – som i vissa fall går i olika riktning.

Det är i dagsläget alltså inte helt klarlagt hur vi på bästa sätt skall använda de insamlade pengarna – men vi samlar in dem nu ändå – annars riskerar det att rinna ut i sanden.
Pga saker och ting som inträffat sedan insamlingen startade – så har förutsättningarna för vad pengarna kan/skall användas till ändrats. En ENKÄT kommer därför läggas ut i anslutning till att insamlingen avslutas den 31/8 – där man får rösta på vilka saker man helst vill att pengarna skall gå till.
Det kommer också finnas möjlighet att lämna egna förslag.

KVÄLLSVANDRINGAR
Om det enbart är KVÄLLS-vandringar för att vara ett stöd för ungdomarna i området vi vill ha – ja då är det bättre att vi ansluter oss till NATTVANDRING.NU – det är gratis och man får (låna) både västar med deras tryck, ficklampor och lite material samt man får deras “regler” för hur man skall agera osv. Regler som DE redan stämt av med Polisen mfl.
Så startar du en lokal grupp på Nattvandring.nu
Nu har ju redan den typen av kvällsvandringar kommit igång bra genom Stefan Tells fina initiativ och bedömer han och övriga eldsjälar att det finns hopp om en fortsatt kontinuitet i dessa – så föreslår jag att någon i den gruppen kontaktar Nattvandring.nu och bildar en grupp för Norra Ängby. Men enligt Stefan själv så har de nu de västar och ficklampor de behöver. Ett par fördelar med att ansluta sig till nattvandring.nu är att man dels tillhör en organisation som har stor kunskap och erfarenhet sedan flera år, som har stämt av med Polis och andra myndigheter hur man skall förhålla sig och vad man bör tänka på samt sist men inte minst – då ingår en FÖRSÄKRING till de som kvälls/nattvandrar.

Men jag har ju större och vidare ambitioner än så och tom en NOLLVISION – enligt mitt första inlägg om detta.

NATTVANDRINGAR
Jag är av den uppfattningen att det OCKSÅ behöver NATTvandras, dels för att vara ett stöd för de ungdomar som också är ute efter 23.00, men också för att SYNAS för de ungdomsgäng som härjar senare på kvällen och på natten. På mötet där bl.a. Polisen deltog sades det bl.a. vilket också flera i FB Gruppen har uttryckt på samma sätt:
“där det finns vuxna är det bra, där det inte finns vuxna börjar det hända alla möjliga saker”. Nu är det ju så att det “händer” saker även efter (och ibland speciellt efter) kl 23 dvs. på småtimmarna på natten.
Sådana Nattvandringar har lite andra förutsättningar, ställer andra krav och blir svårare att rekrytera frivilliga till men har i princip samma upplägg och syfte som kvällsvandringarna. Men eftersom det inte är riktigt samma sak som “föräldravandringar” så stämmer inte riktigt nattvandring.nu:s koncept – så vi skulle troligen behöva skaffa egna västar med tryck (text och symbol), starka ficklampor mm.

NATTPATRULLERINGAR, SKYLTAR, DEKALER MM
I min PLAN ingår också att vi KANSKE skulle behöva NATT patrulleringar (kompletterat med DAGpatrulleringar) – med syfte att SYNAS och dokumentera aktiviteter som rör förberedelser till inbrott, bildelsstölder, stölder av mopeder/cyklar, skadegörelse etc.) samt givetvis kontakta Polisen när det är aktuellt.
Att ordet nattpatrullering används beror på att jag vill skilja ut det mot de föräldravandringar som också finns och som sker både på kvällar och delar av nätter dels i samarbete med någon av skolorna, dels under paraply organisationen nattvandring.nu – deras syfte är att vara ett stöd för ungdomar som är ute sent på kvällar och nätter.
De nattpatrulleringar jag tänker mig – skulle som främsta syfte ha – att hålla utkik och dokumentera och rapportera misstänkta aktiviteter som skulle kunna utgöra förberedelser till inbrott, bildelsstöld, stöld av mopeder, cyklar, gasoltuber etc. samt vandalisering. Skulle man på en sådan nattpatrullering också stöta på ungdomar som behöver vuxenstöd så skulle man ställa upp på det men det skulle inte vara huvudsyftet – eftersom det skulle finnas separata föräldravandringar för det. Det är helt olika syften och helt olika förutsättningar – enligt mitt sätt att se det.
Vi måste sätta upp tydliga regler och förhållningssätt – vad syftet med Nattpatrulleringar är, hur vi ska agera när vi “stöter på” olika former av kriminella – då det skiljer sig stort beroende på om det är ett ungdomsgäng, en “vanlig” inbrottstjuv, professionella internationella ligor osv. och avsikten alltså INTE är – att vi varken skall “ta lagen i egna händer” eller skapa något medborgargarde. Men det skall på olika sätt SYNAS att i det här området tar de boende och grannarna EXTRA väl hand om varandra.

Framförallt denna punkt har väckt en massa synpunkter från en del (som då inte ens tagit del av min Plan) – och menat på att jag vill starta ett Medborgargarde… vilket det inte alls är frågan om – det framgår mycket tydligt om man läser planen. Men NÅGOT MER måste göras – för att ge signaler till dessa lite grövre brottslingar – än de ungdomsgäng som stjäl mopeder och härjar. Enligt mina preliminära tankar så skulle det vara västar med annat tryck och färg – som tydligare signalerar att här patrullerar folk på nätterna i syfte att motverka brott (inte för att i första hand stötta ungdomar), skyltar och dekaler i området skulle förstärka det budskapet.
Tanken är att det SAMMANTAGET skulle leda till att på sikt så skulle både ungdomsgängen och de lite grövre kriminella börja inse, att  det här området är inte så bra att begå inbrott, bildelsstölder, stjäla mopeder och vandalisera. Men som sagt – detta verkar ha mött motstånd hos vissa och även hos “starka” konstellationer i området.

Ex: Nyligen påträffade en privatperson en “tjuvgömma” med ett stort antal stulna bildelar i väskor och påsar i ett buskage. Det är precis sådant som nattpatrulleringar också skulle kunna upptäcka OCH om alla DNA märker sina saker och utsatta bildelar så kan tjuvarna lättare bindas till brottet och det stulna lättare återlämnas till den som blivit bestulen. Ju fler tjuvar som kan bindas till brotten, desto färre blir de med tiden.

FÖRSTÄRKT SKALSKYDD, LARM, ÖVERVAKNINGSKAMEROR, DNA-MÄRKNING MM
Kompletterat med ett successivt förstärkt skalskydd på “alla” fastigheter, fler som har övervakningskameror och olika typer av larm, “alla” har dekaler som visar att de har DNA-märkt sina prylar osv. – då FINNS det faktiskt stora möjligheter att “buset” med tiden skulle inse att det här området är ingen höjdare att begå inbrott och annat i – och så småningom lämna oss ifred och ge sig av till något annat område. DET är MÅLET. DÅ har vi fått ett TRYGGARE Norra Ängby – och får behålla lite mer av våra ägodelar. (Notera – detta skall inte bekostas av insamlingen utan av varje villaägare själva).
Eftersom DNA märkning, BILLIGT och ENKELT och både har viss avskräckande effekt men framförallt underlättar och möjliggör att man kan få tillbaka sina stulna saker – så finns det med som ett förslag att de köps in 10 st DNA-kit som sedan lottas ut hos de som givit bidrag.

UTÖKAT OCH FÖRBÄTTRAT SAMARBETE MED POLIS OCH ANDRA MYNDIGHETER
I Planen ingår också ett utökat och förbättrat samarbete med både Polis, Socialtjänst, Idrottsförvaltning, skolor och Fältgruppen i Bromma, Kvällsvandringarna på NE osv.
Genom att t.ex. förse Polisen med så BRA, strukturerad, relevant information som möjligt och så SNABBT som möjligt – ökar chanserna att brottslingarna kan både tas på bar gärning och lättare kunna knytas till brottet. Genom att också undvika att kontakta Polisen eller anmäla för minsta lilla kanske ovidkommande sak, så avlastar man dem, för det är så att, för varje ärende man kontaktar dem om, måste diarieföras, läggas ner tid på osv. Det är kanske inte det mest effektiva sättet att jobba på.
Då barn/ungdomar under 15 år begår brott så måste vi säkerställa att det verkligen går vidare från Polisen till Socialtjänsten och att DE verkligen vidtar åtgärder, liksom att skolorna verkligen har koll på de här ungdomarna och vidtar sina åtgärder t.ex. kontaktar föräldrar osv.

Ex: Den gången i augusti då Polisen kunde komma till Ängby IP och på “bar gärning” ertappa ungdomsgänget med TRE stulna mopeder – så skedde det ca 2 tim efter att jag skickat in bilder till dem  tagna 2 tim innan samt signalement och övriga uppgifter samt även en bild på den stulna mopeden dvs. ägarens egna bild. Det hade knappast skett om jag suttit i telefonkö i 30-40 min till 114 14 – som en del råkat ut för.

Se under Svar från kontaktade myndigheter, skolor mm – vilka svar vi HITTILLS fått. Sidan är numera Lösenordsskyddad då den innehåller personliga svar i en konversation mellan mig och myndigheten. Är det någon som verkligen är intresserad går det bra att kontakta mig för att få lösenordet. (Tom 1/9 har INGEN kontakta mig om lösenordet…)

MER LÅNGSIKTIGT – VI MÅSTE BÖRJA PÅVERKA POLITIKER OCH BESLUTSFATTARNA
Eftersom det här är ett allmänt samhällsproblem, som dels inte bara gäller Norra Ängby, (Bromma kyrka, Bromma osv.) dels har ökat i omfattning och med en otrevlig trend – så måste vi medborgare nu “sätta ner foten” och berätta för politiker och beslutsfattare – att vi inte längre accepterar att samhället ser ut som det gör.

Lagarna måste ses över och anpassas till den nya verklighet vi lever i, de lagar som finns måste tillämpas lite “hårdare”, problemen med allt yngre som begår allt grövre brott men som “faller mellan stolarna” måste man hitta bättre lösningar på, straffet för vapeninnehav behöver skärpas, en Noll tolerans då det gäller våld behöver diskuteras osv.

ÖKA CHANSERNA ATT TA NÅGRA MOPEDTJUVAR PÅ BAR GÄRNING
Med en s.k. GPS tracker – t.ex. gömd under sadeln eller på annat sätt – i några mopeder – så skulle man – OM någon av dessa skulle bli stulen – och ett kvälls/nattvandrargäng kommer får syn på ett ungdomsgäng på mopeder – kunna ertappa dem på bar gärning. GPS trackern skulle ge ifrån sig ett ljud i den app man har installerat på mobilen och också visa positionen var den befinner sig.

Normalt är GPS trackers ganska dyra – minst ett par tusen – men det har nu dykt upp några billigare – som då givetvis inte är lika bra – t.ex. har de bara en räckvidd på ca 30 m via bluetooth – men det skulle ändå IBLAND kunna fungera om man kommer så pass nära de som troligtvis har stulit dem.
Tanken med detta är inte bara att få tillbaka en stulen moped, utan att på lite sikt göra klart för de här mopedstjälande ungdomsgängen, att här i detta område – så har de vuxna verkligen KOL – “nu har vi ertappats 4 ggr på bara 3v när vi snott mopeder – bäst vi lämnar det här området”….

Notera att båda dessa (och andra liknande) bör UTVÄRDERAS lite mer – så att vi vet att de verkligen fungerar bra så att vi verkligen kan ha nytta av dem.
Av den anledningen har jag tagit med ett par sådana som tänkbara förslag till vad insamlade pengarna kan användas till.

Exempel Billig enklare Tile-Bluetooth-tracker  299kr

Vad skulle vitsen då vara med detta:
A) Det blir lättare att kalla på Polisen om man mha denna faktiskt VET att mopeden gänget nu har – ÄR stulen – eftersom “vår” GPS tracker ger ifrån sig en signal.
B)  Tjuven/tjuvarna kan lättare bindas till brottet och kan då straffas lättare
C)  Det här ungdomsgänget kommer börja förstå – att vi både har KOLL på dem, vi kvälls-och nattvandrar och vi använder tom moderna, digitala verktyg för att ta dem på bar gärning.
De kommer förhoppningsvis att flytta sig någon annanstans.

Det finns motsvarande modeller inbyggda i bakljusen till cyklar – tyvärr lite dyrare ca 2500kr men återigen – så skulle de ev kunna användas för att lättare kunna ertappa dessa cykel och mopedtjuvar på bar gärning och därmed kan de bindas till brottet och därmed måste påföljderna kunna bli tydligare. Det blir också avsevärt lättare att kalla dit Polisen om man med säkerhet vet att det är de stulna mopederna/cyklarna man har framför sig när de ertappas. (En del i dessa ungdomsgäng KAN ju faktiskt även ha egna mopeder…)

GPS tracker velocate i bakljus till cykel

– VELOCATE VC1 är utrustad med en rörelsesensor. Om din cykel blir flyttad på när den befinner sig i larmstatus skickar enheten ett tyst larm till din smartphone och sätter igång GPS-modulen.
– Cykelns rutt kan följas på internet eller i telefonen
– Om det Velocate VC1 inte tas emot GPS-signaler på 5 minuter (t.ex. i en källare) går den i viloläge.
– Vid rörelse slår Velocate VC1 på igen, larmar högt och skickar positionen