ENKÄT FÖR INSAMLINGEN

Enkäten avslutas 10 sept – så innan dess vore det bra om ni hade besvarat den (ni svarar anonymt)

OBS Denna enkät är ENDAST för medlemmar i denna FB Grupp – (OCH endast för de som GIVIT BIDRAG – övriga får tycka till någon annanstans) –
får alltså INTE DELAS utanför den.