Nattvandringar i Grannsamverkan

Grannsamverkan med Nattvandringar

för att motverka bostadsinbrott, bilstölder, bildelsstölder, stölder av mopeder och cyklar, gasoltuber samt bidra till ökad trygghet

Nattvandringar i Orminge (Saltsjö-Boo) – där verkar man ha en väldigt professionell och väl fungerade nattvandring i Orminge (för områdets ungdomar, inte inbrott och bildelsstölder) – man är en lokal grupp inom ramen för nattvandring.nu.

Nattvandring.nu är en stiftelse som har till syfte att främja och utveckla nattvandring i hela Sverige. Stiftelsen är bildad av energibolaget E.ON och försäkringsaktiebolaget Skandia. Grupper som arbetar med nattvandring kan teckna ett avtal med stiftelsen Nattvandring.nu och får då tillgång till kostnadsfri rådgivning, utbildning, jackor att bära under nattvandringen, försäkringar och annat stöd.

De har bildat en förening med styrelse, ordförande. kassör, sekreterare, valberedning

De har låtit ta fram röda jackor med texten nattvandring.nu på ryggen 

De har skaffat partners & sponsorer

Vad borde VI göra:

Motsvarande nattvandringar är tanken att man skulle kunna göra för vårt område och med syftet att motverka bildelsstölder, bilstölder, inbrott och ev. annan skadegörelse.

Givetvis så behövs det en nattvandringsaktivitet för områdets ungdomar också (det finns bara EN i hela Bromma (Annedals) – vilket man också kan ha lite funderingar kring. Finns det inte behov av att finnas ute som stöd för områdets ungdomar även i vårt område?

Frågan som behöver diskuteras är – huruvida det går att samordna allt detta – med helt olika fokus och syften, olika patrulleringsområden osv. – i EN enda grupp.

Här fokuserar jag därför på en nattvandringsaktivitet för att motverka bildelsstölder och bilinbrott enbart och att synas och visa oss för de ungdomsgäng som härjar och vandaliserar.

Ett första grovt utkast

till hur en Nattvandringsaktivitet för vårt område skulle kunna organiseras:
(Synpunkter och idéer, förslag är givetvis mycket välkomna)

 1. Det bildas en formell förening, stiftelse eller motsvarande
 2. Det utses personer för de olika rollerna
 3. Ett handlingsprogram tas fram med syfte, mål, vision osv.
 4. När basen är klar – bjuds “alla” i området in – via olika kanaler – för att både deltaga och bidraga
 5. Partners och sponsorer skaffas
  Bilföretag, försäkringsbolag, larmfirmor, lokala företag osv.
 6. Billiga västar med logga(ev.) och lämplig text på ryggen – som även buset från öststaterna förstår tas fram
 7. Övrig behövlig utrustning införskaffas typ (vid behov) – kraftfull ficklampa
 8. Vi diskuterar om det är behövligt och lämpligt att vi har med oss laglig s.k. försvarsspray – i den händelse vi skulle bli attackerade och/eller för att avstyra ett ev. angrepp (sprayen fastnar på angriparens kläder och hud och är mycket svår att få bort samt sätter denne tillfälligt  “ur spel”. Ex: Sabre Defence I.D Pocket för 179 kr.
 9. På samma sätt diskuterar vi om det är behövligt och lämpligt att vi har med oss s.k. överfallslarm (med eller utan gps). De avger ett mycket högt ljud som kan skrämma angriparen och påkalla uppmärksamhet. Det finns modeller som sägs vara rekommenderade av Polis.
  T.ex. amerikanska ResqMe för 119kr (mycket litet och lätt) eller det lite större och kraftigare Minder 143 db för 136kr (hörs på 800m avstånd)
 10. Kontaktlista och sms-grupp skapas
 11. Vandringsschema skapas – ev. ordnas en kalenderfunktion där man kan anmäla sig
 12. osv.

I området bör det finns personer som har/kan etablera kontakter med:

 • sponsorer i form av bilfirmor, försäkringsbolag, larmfirmor, lokala företag
 • fixa en ev. logga och typsnitt
 • förhandla och upphandla X antal västar
 • förhandla och upphandla DNA märkning
 • förhandla och upphandla rutmärkning
 • förhandla och upphandla rattkryckor
 • bra och nära kontakter med Polisen – så att NÄR nattvandrarna påträffar något misstänkt – då får vi snabbast möjliga respons osv.
 • kontakter med bilskolor – som kan få förlägga sina körningar till området och “hålla ögonen öppna”
 • kontaktperson som samlar ihop hundägarna som ges i uppgift att “hålla ögonen öppna”, får instruktioner och “signalement” osv.
 •  
 • osv.

För att det här skall kunna fungera

– så behöver det vara ett tillräckligt stort antal som engagerar sig, en del lite mer, en del lite mindre (som vanligt) men ALLA skall ställa upp på nattvandringspassen och tanken är att det skall vara så många så att var och en inte skall behöva nattvandra mer än en natt var 14:e dag t.ex.

Blir det för få som ensamma får bära den tunga bördan – så kommer detta att upplösas inom ganska kort tid.

Coyards för digital grannsamverkan

Trygve – för digital samverkan