PLAN

Plan för att minska brottsligheten i NÄ

PLAN för att få ner bostadsinbrotten och bildelsstölderna till noll !
(inklusive få bort de ungdomsgäng som härjat i området en tid)
genom en UNIK samverkan mellan Polisen och Grannsamverkan

Den första halvan är Polisens ansvar

Bostadsinbrotten kan halveras mha nya metoder – enligt Polisens egna rapporter

För att uppnå det önskade läget om en halvering av antalet bostadsinbrott behövs inte en mängd nya resurser. Vi ska göra det vi redan gör, men på ett bättre och effektivare sätt. Metoderna har vi och flera av dem finns upptagna i det digitala metodstödet för bostadsinbrott, säger Göran Landvall, nationellt sakkunnig på bostadsinbrott vid UC Syd.”

Artikel i DN om detta:
Bostadsinbrotten kan halveras på 3 år med rätt polismetoder

Detta är alltså POLISENS ansvar men vi kan hjälpa till att få dem att förverkliga det.

Den andra halvan står vi själva för:

Men den kräver ENGAGEMANG, TÅLAMOD, MÅLMEDVETENHET och lite egna insatser i form av tid och pengar.

Vi kanske inte kan få ned det till noll – men kanske till 20% av vad det är idag. (förutsatt att Polisen lyckas med sin halva…)

INSAMLING för att finansiera Nattpatrulleringar

De delar som är gemensamma som västar, ficklampor, ev. Bodyguard  mm till nattpatrullering finansieras så här enligt mitt förslag:

Det har nu också kommit ett erbjudande från en medlem i FB Gruppen – att få hjälp att sätta upp en betalningslösning samt även sköta administrationen. Från det konto som pengarna kommer in på måste det ju också kunna gå att utföra betalningar vid köp av västar etc. – på ett kontrollerat och administrativt bra sätt.
MEN – det måste i princip finnas ett bankkonto kopplat till detta – och då inte en privatpersons konto – och eftersom Grannsams inte (ännu) är en registrerad förening med org.nr – så kan man inte skaffa ett bankkonto för den.
Alla har inte heller SWISH så andra möjligheter måste också finnas.
Här finns ett info-blad för de som inte är med i FB Gruppen eller inte har Facebook – och hur man anmäler sitt intresse ändå.

 

Om 1000 medlemmar i FB Gruppen bidrar med endast 100kr för ett Tryggare Norra Ängby så ger det  93 350 att spendera på västar med tryck, proffsig symbol/logga, dekaler och skyltar, starka ficklampor, fika och mackor till nattpatrullerna mm. Mycket pengar totalt – varför räcker det inte med bara 50kr tex?
Svar: Erfarenhetsmässigt så kommer ju inte alla 1000, kanske inte ens hälften – aktivt bidra (men vill ända dra nytta av det som andra engagerar sig i)
Och det blir svårt att genomföra en kompletterande insamling i steg 2 – därför 100kr, lätt att löpande summera oxå samt en rund och bra summa.
Status just nu (20170820 20.00) : 275 personer har meddelat att de bidrar med 100kr till kvälls/nattvandringar, vilket skulle ge 25 800kr (om alla också betalar när det blir dax..)
Tom 2017082424.00 – har det kommit in 20 700kr – inte från 207 personer eftersom en del gett både 200,300 och tom 500kr ! – det är ändå bara ca hälften av det antal personer som prel. meddelat att de vill vara med och bidra – så vi har en bit kvar. Det har också kommit in bidrag från personer som  tillkommit i efterhand.

Jag tycker dock att det är  en lite väl låg siffra med tanke på potentialen dvs. 1100 medlemmar i FB Grupen oh 1590 hus i NÄ.  Ännu har vi inte nått ut med detta till de som
A) inte är med i FB gruppen men kanske har FB  B) De som inte ens har FB
Edit: Jag har just fått reda på – att de tyvärr INTE kommer att komma en artikel om nattvandring i NÄT nästa nummer. EJ heller verkar det läggas ut information på Trädgårdsstadsföreningens hemsida om den insamling som just startat.

Jag kan nämligen inte se någon anledning till varför NÅGON i detta område och i denna grupp INTE skulle vilja bidra med 100kr till att skapa ett Tryggare Norra Ängby.
Men det behövs kanske inte SÅ mycket pengar – utan det viktiga är att så många som möjligt känner engagemang och delaktighet och på OLIKA sätt bidrar

PLANEN

(sammanfattning – för fullständig se länkad PDF)

 1. Vi aktiverar oss ännu mer och tar AKTIV Grannsamverkan till en ny nivå – Grannsams 2.0
 2. Vi utvecklar kvälls/nattvandringar ännu mer – med syfte att i första hand SYNAS och dokumentera ungdomsgängen
  som terroriserar och stjäl mopeder, cyklar mm.
  men också SYNAS (och dokumentera) för kriminella som planerar att göra inbrott, bildelsstölder, stjäla bilar och stjäla annans egendom.
 3. NATTpatrullering 1) med västar med tryck och symbol Ca 3500kr för 25st  samt starka ficklampor, en per grupp
  De starka specialficklamporna behövs för att kunna lysa in på IP, på skolgårdar och förskolor men även i buskage och in i skogen – där bildelstjuvarna ofta tillfälligt gömmer stöldgodset i plastpåsar – för att senare hämtas upp av en annan medhjälpare och någon dag senare skeppas ut i lastbil till något öststatsland (vill inte peka ut något men Polisen har identifierat 2 st länder som utmärker sig extra…)
 4. En liten arbetsgrupp bildas för att fundera igenom hur vi på bästa sätt lägger upp de lite tuffare “nattvandringarna” – som dels går vid sämre tider typ 23- 02(04) och där vi riskerar att stöta på lite tyngre kriminella. Indelning av hela NÄ i mindre delområden som resp. grupp patrullerar så att det blir effektivare och mer hanterbart.
  Det finns en del att tänka på då det gäller den typen av nattpatrulleringar – så att vi inte riskerar att skapa någon slags “medborgargarde” – för det är inte avsikten.
  Att ordet nattpatrullering används beror på att jag vill skilja ut det mot de föräldravandringar som också finns och so sker både på kvällar och delar av nätter och under paraply organisationen nattvandring.nu – deras syfte är att vara ett stöd för ungdomar som är ute sent på kvällar och nätter.
  De nattpatrulleringar jag tänker mig – skulle som främsta syfte ha – att hålla utkik och dokumentera och rapportera misstänkta aktiviteter som skulle kunna utgöra förberedelser till inbrott, bildelsstöld, stöld av mopeder, cyklar, gasoltuber etc. samt vandalisering. Skulle man på en sådan nattpatrullering också stöta på ungdomar som behöver vuxenstöd så skulle man ställa upp på det men det skulle inte vara huvudsyftet – eftersom det skulle finnas separat föräldravandringar för det. Det är helt olika syften och helt olika förutsättningar – enligt mitt sätt att se det.
  Vi måste sätta upp tydliga regler och förhållningssätt – vad syftet med Nattpatrulleringar är, hur vi ska agera när vi “stöter på” olika former av kriminella – då det skiljer sig stort beroende på om det är ett ungdomsgäng, en “vanlig” inbrottstjuv, professionella internationella ligor osv.
  Här kan det vara en god idé att kontakta Polisen och ta hjälp av dem med vad man får/bör göra, vad man inte får/bör göra osv.
 5. Vi trycker upp dekaler/skyltar med samma text och symbol  (typ Neighborhood Watch) – dekalerna sätts upp på strategiska ställen i området på t.ex. stolpar etc.
  Skyltarna sätts upp på strategiska infarter till området – där tjuvarna måste passera för att komma in i området.
 6. Magnetiska skyltar att tillfälligt sätta på bilar om/när de ev. används vid patrullering är ett annat förslag att diskutera:
  Dock bör man fundera på hur lämpligt det är att exponera sitt eget bilnr osv.
 7. EV. en Välkommen till Norra Ängby skylt vid de större infarterna – där “Neighborhood watch” SYMBOLEN då också finns med  men i övrigt är “mjuk, vänlig och välkomnande”
  Detta är vanligt i bl.a. USA men eftersom vi har en fin och vänlig Norra Ängby logga så skulle vi kunna ordna en avsevärt “vänligare” Välkommen skylt
  Oavsett vilken väg de kriminella kommer in i området så skall de stöta på denna symbol – som instinktivt skall påminna dem om att här finns det en AKTIV grannsamverkan, här patrullerar folk både på dagtid och på nätterna, här är risken för stor att bli upptäckt – “vi drar till nåt annat område och stjäl istället”
 8. Nattpatrulleringarna sker metodiskt och dokumenteras mha bilder, filmer samt en loggbok som noterar VAD som hänt, datum, klockslag, iakttagelser etc. ( VIKTIGT för Polisen bl.a.)
 9. Alla bilder laddas upp till förslagsvis ett Dropbox konto i Grannsams namn – som alla som är med i slutna gruppen får tillgång till men INGEN annan.
  Där kan även en loggbok ligga – så att alla både kan komma åt att uppdatera resp. ta del av innehållet.
  Jag har redan skapat ett sådant Dropbox konto med bilder från 2/8 vid ÄngbyIP samt 9 aug när de stulna mopederna senare på kvällen återfanns
  samt några bilder andra tagit perioden strax innan.
  DOCK – vi måste på något sätt försöka undersöka med t.ex. Datainspektionen huruvida det skulle strida mot PUL – då man på sätt och vis kan säga att vi börjar bygga upp ett dataregister med i princip identifierbara personer. Kanske gavs något svar på mötet med Polisen 24/8.
 10. Läs gärna dokumentet med enkla regler första gången ni loggar in på detta Dropbox konto.
 11. Vi kan på så sätt förse Polisen och ev. andra instanser som t.ex. Socialtjänsten, Idrottsförvaltningen, Skolorna, Stadsdelskontoret och ev. politiker –
  med så ett strukturerat och väldokumenterat underlag som möjligt. Det kommer de att uppskatta och då kommer vi få deras uppmärksamhet på ett helt annat sätt.
 12. Ett brev är redan skickat till Idrottsförvaltningen angående gängens härjande på ÄngbyIP och ett svar har erhållits. Se sidan Svar från kontaktade myndigheter…
 13. Ett brev har den 14/8 skickats till Polisen, Sthlms tingsrätt (de som utdömer EV. påföljd, socialtjänsten (som har ansvaret för ungdomar som begår brott) samt de skolor (som drabbades av vandaliseringen nu v.32) samt även SISAB (de som förvaltar ett stort antal skolor i Sthlm).  Se sidan Svar från kontaktade myndigheter enligt länk ovan.
 14. Fältgruppen Bromma är kontaktad för att se vilken typ av samarbete vi kan ha med dem. Se sidan Svar från kontaktade myndigheter.
 15. ALLA i FB gruppen på 1100+ personer (24/8), men egentligen alla övriga av de totalt 1590 fastigheterna – uppmanas att inom 3 mån ha gjort så mycket som möjligt av följande:
  ( ju snabbare man tar tag i det desto bättre, i okt-nov brukar inbrottsvågorna öka igen)

  1. DNA märkt sina värdesaker inkl. vissa bildelar samt satt upp dekaler på dörrar och fönster och i vissa fall på det stöldbegärliga föremålet Kostnad: 800kr
  2. Förbättrat sitt SKALSKYDD enligt förslagen på grannsams.se/
   Detta är det ABSOLUT VIKTIGASTE och BÄSTA SKYDDET   Kostnad: 2000 – 20 000 beror helt på vad som behöver göras men VÄL VÄRT PENGARNA.
  3. Skaffat ett litet värdeskåp/kassaskåp där man VARJE NATT förvarar bilnycklar, plånbok, husnycklar, pass mm stöldbegärliga, mindre föremål.  Kostnad:  500 – 800kr
  4. Skaffat en LÅSBAR och STOR brevlåda – minskar också risken för ID-kapning som ökar kraftigt och det syns inte att man är borta lika tydligt för att den lilla brevlådan blivit full.                                Kostnad: 1000 – 1500kr
  5. Inte kanske alla – men så många som möjligt – skaffar någon slags kameraövervakning till hus och parkering.   Kostnad: 1000 – 5000kr  Se Åtgärder och tips…
  6. Inte kanske alla – men så många som möjligt – skaffar ett bra villalarm med eller utan anslutning till väktare Se     Åtgärder och tips för att skydda hem bil och egendom
   Beroende på webbläsare etc. så laddas den ner som en nedladdad fil (PDF), hos vissa kan den öppnas direkt.
  7. Bilägare till vissa extra utsatta bilmärken som BMW, Mercedes, AUDI, VW, Volvo – kompletterar sitt stöldskydd. En rattkrycka försvårar åtkomst till både ratt och nav.panel och de vill inte att det skall ta för lång tid och väsnas för mycket.  Se Stoppa bildelsstölderna.nu  och Så här stjäl de dina bildelar
  8. Bilägare med Keyless Go (start utan att använda nyckeln) – förvarar ALDRIG nyckeln på för kort avstånd till bilen samt helst i en liten plåtask samt i kassaskåpet enligt ovan – över natten.
  9. Ytterliga några punkter kanske kommer tillkomma men som jag inte får på pränt just nu
  10. En liten arbetsgrupp bildas – med olika bakgrundsprofiler – gärna bl.a. någon som har rätt utbildning och vana att handskas med barn/ungdomar, samt någon som har ingångar till det politiska etablissemanget – som sedan har ett möte med Polis, socialtjänst samt ev. någon från idrottsförvaltning, stadsdelskontor och skola. Kanske flera olika sådana möten.1) Begreppet Nattpatrulleringar verkar ha missförståtts av många och tolkats om en slags medborgargarde, där vi till viss skulle “ta lagen i egna händer”, göra polisens arbete osv.
   Detta är helt felaktig tolkning!Nedanstående är ETT lysande exempel from 24 aug 2017 där en nattpatrulleringsgrupp lika gärna skulle kunnat vara de som upptäckt detta:

   Meddelande från Västerortspolisen på deras FB sida:
   Det är skönt att veta att ni är vakna och ser saker när vi inte har möjlighet att vara på plats.Nedan ser ni inlämnade saker som en person hittade i skogen. Vid första anblicken såg det ut att vara skräp som någon lämnat efter sig. Efter att vi öppnade väskorna kunde vi se att de innehöll flera delar från olika bilinbrott. Alltså var det en gömma från inbrott som förmodligen skett de senaste dygnen.

   Nu påbörjar vi arbetet med att söka reda på vilka blir som delarna kommer ifrån.

   Skulle det nu vara så att det är någon som har tappat eller lagt sina delar där så är ni välkomna till oss för att hämta ut dem. Och om du/ni inte vill komma till oss så kontaktar vi er efter att DNA-analysen är klar.

   Återigen, tack för att ni hjälper oss och glöm inte att vi måste göra det tillsammans för att nå förbättringar.”