Bakgrund till bostadsinbrotten

Bakgrund och statistik till bostadsinbrotten

Bostadsinbrotten har en kraftigt ökande trend och samhällets resurser klarar inte av att vända trenden.

Enligt en rapport från Villaägarna: Villainbrotten har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016 och 66% mellan 2006  2016.
men i Stockholms kommun är ökningen 187 % !! mellan 00-tal och 10-tal
(som de kallar det i rapporten)
Två tredjedelar av de 13 812 inbrott som polisanmäldes under 2016 begicks i Stockholms, Skåne eller i Västra Götalands län.
Flest inbrott polisanmäldes i Stockholms stad. I förhållande till antal småhus låg Solna sämst till, 4,6 procent.
Under 2016 polisanmäldes färre villainbrott än 2015, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt.

Hittills under 10-talet har i snitt drygt 13 700 villainbrott polisanmälts varje år

Här kan man se inbrottsstatistik per kommun

De kommuner som hade flest inbrott per småhus så ligger följande i topp.

Solna 4,6%, Danderyd 3,2¤%, Sundbyberg 3,1%, Stockholm 2,2% (Bromma är ju tyvärr inte en egen kommun)

Så här såg det ut med inbrott i Bromma Jan – Juli 2017

Mellan januari och juli förra året skedde 100 bostadsinbrott i Bromma. Under samma tidsperiod i år landade antalet inbrott på 151 stycken. (+51%) Värst drabbat under tidsperioden är Äppelviken där det skett 15 inbrott, följt av Norra Ängby där det skett 14 stycken.

Nästan ett inbrott om dagen hela juli. Bostadsinbrotten i Bromma fortsätter att ligga på rekordhöga nivåer. Och enligt polisen ser det inte ut att bli bättre – snarare värre.

Det här är ju mycket dystra siffror och med tanke på följande tre faktor – så måste vi göra något själva snarast.

  • Notera också att Stockholmspolisen är sämst i hela landet på att klara upp bostadsinbrott (bara 1,5% i Sthlms län)
    Sverige totalt verkar ligga på ca 4%. Det är inte en låg siffra bara i sig själv, den är även låg jämfört med andra brott. För alla brott var uppklarningsprocenten 13%.
  • Sverige är sämst i Norden (2012 i varje fall) på att klara upp bostadsinbrott
  • Brittiska polisen löser 4ggr fler inbrott än den svenska

Från en debattartikel i DN 20170607 Bostadsinbrotten kan halveras med rätt polismetoder:

Risken skiljer sig åt kraftigt över landet, visar kartläggningen. Stockholms och Skåne län är hårdast drabbade. Flest villainbrott anmäldes under 2016 i Stockholms stad, 999 stycken. I förhållande till antalet småhus låg dock Solna, Danderyd och Sundbyberg sämst till. I Solna var antalet inbrott per småhus 4,6 procent, vilket teoretiskt innebär att redan efter 22 år har hela beståndet utsatts för bostadsinbrott.

Min kommentar: Många som nu bor eller har flyttat in i Bromma/Norra Ängby – kommer säkert totalt att ha bott där i 20 år dvs. risken är alltså hyfsat stor att man NÅGON gång under den perioden sannolikhetsmässigt kommer att drabbas. 

I dag finns en risk att den lokala polisorganisationen tvingas prioritera sina polisresurser till stora resurskrävande kommenderingar och evenemang i stället för att följa tjuvar på turné.

Skydd av person och egendom är en av statens grundläggande uppgifter. Om allmänheten inte upplever att polisen kan hantera bostadsinbrott och annan vardagsbrottslighet finns en risk att förtroendet för rättsväsendet urholkas.
Min kommentar: Att det finns huliganer och bråkstakar i samband med fotbollsmatcher och ishockeymatcher – borde idrottsklubbarna själva få ta ett större ansvar för. Polisens resurser – om det totalt sett inte räcker till borde i första hand användas till att skapa trygghet för vanliga, skötsamma medborgare bl.a. se till att den här typen av inbrott osv. minskar.

 

DNA märkning som brottsförebyggande metod

Ytterligare en metod är det brottsförebyggande projekt med Märk-DNA som polisen genomfört tillsammans med Staffanstorps kommun. Där sjönk antalet bostadsinbrott med 35 procent mellan 2015 och 2016. Framgångsfaktorn var en kombination av märkning, samverkan mellan polis och kommun samt informationsinsatser.

Min kommentar: ETT av flera exempel på hur effektivt och VIKTIGT det är att DNA märka sina tillhörigheter.


De nya arbetsmetoderna ska nu implementeras. Det kräver ledarskap. Nu är det upp till bevis för polisledningen, som måste peka med hela handen så att metodstödet inte blir en papperstiger.

 

I flera europeiska länder har polisen särskilt utpekade insatsgrupper som spanar och utreder den organiserade seriebrottsligheten, åklagarna är den drivande kraften i bekämpningen av de internationella ligorna. I domstolarna har ändrad praxis lett till höjda påföljder. Det har fått till följd att den organiserade brottsligheten söker sig till nya jaktmarker och att Sverige haft en stabilt eskalerande brottskurva vad gäller tillgreppsbrott i allmänhet och bostadsinbrott i synnerhet.
Min kommentar: Om länderna runtomkring oss först det här bättre och ändrar i sin lagstiftning, domstolspraxis, arbetsmetoder etc. så att det eleder till att de kriminella till str del därför söker sig till Sverige – då är det verkligen hög tid att vi i Sverige gör någonting åt det.

 

Tillsammans kan polisens nya metodstöd, lokala medborgarlöften, regionala koordinatörer och hårdare tag mot den internationella brottsligheten allvarligt störa tjuvarna. Men det kräver målmedvetet arbete från rättsväsende, kommun och civilsamhälle.

Läsvärda artiklar och rapporter om bostadsinbrott

Läs här https://www.bra.se/brott-och-statistik/brottsutvecklingen/bostadsinbrott.html
Notera också att Stockholmspolisen är sämst i hela landet på att klara upp bostadsinbrott (bara 1,5% i Sthlms län)  Sverige totalt verkar ligga på ca 4%.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stockholmspolisen-samst-pa-att-klara-upp-bostadsinbrott
och Sverige är sämst i Norden (2012 i varje fall) på att klara upp bostadsinbrott:
https://www.hd.se/2012-05-25/sverige-samst-i-norden-pa-uppklarade-inbrott
och brittiska polisen löser 4ggr fler inbrott än den svenska.

Hur ska vi komma till rätta med dessa bostadsinbrott och andra egendomsstölder

Något riktigt billigt skydd finns inte – då skyddar det inte tillräckligt och då har du troligen sämre skydd än dina grannar – och vems hus kommer tjuven att välja då?
Så – vad kan man göra och i vilken prioritetsordning samt ungefär vad kommer det att kosta (dvs. det är ingen kostnad utan en investering ! )
Läs vidare under Åtgärder…