Regler och uppförandekoder för Norra Ängby

Regler och uppförandekoder för Norra Ängby

 • Man stjäl inte andras tillhörigheter
 • Man vandaliserar inte andras eller kommunens föremål
 • Man går inte in på andras privata tomter
 • Man uppträder inte störande
 • Man förstår att man efter 22.00 inte för oväsen eftersom andra kan störas
 • Att inte respektera öppet tiderna på t.ex. idrottsplatser
 • Att inte respektera hastighetsgränserna och i synnerhet vid skolor och andra 30km/tim
 • Att inte respektera stopp och parkeringsförbud vid skolorna
 • Man klottrar inte
 • Man skräpar inte ner
 • Man eldar inte
 • Man förstår att en livboj är till för att hjälpa någon som ramlat i vattnet, inte för att förtöja sin egen jolle med

Vad gör man istället:

 • Man bidrar på ett positivt och konstruktivt sätt till ökad trivsel och trygghet
 • Man hjälper istället för stjälper
 • Man visar RESPEKT för varandra
 • Barn och ungdomar visar respekt för vuxna, vuxna visar respekt för barn och ungdomar
 • Man HJÄLPER varandra istället för att förstöra för varandra
 • Man respekterar öppet tiderna på t.ex. idrottsplatser
 • Man lämnar mopeder och cyklar utanför idrottsplatsen
 • Man strävar alltid efter att vara ett FÖREDÖME
 • Man tar med sig skräp, PET flaskor, plastpåsar, engångsgrillar osv. och slänger i offentlig papperskorg
 • Man hjälper och stöttar sina yngre kompisar
 • Som hundägare har man ALLTID med sig bajspåse som man tar med sig och inte lämnar kvar i naturen
 • Som hundägare har man sin hund kopplad där man skall ha den kopplad t.ex. i joggingspåren
 • Som bilförare och förälder tänker man inte bara på sig själv utan faran för andra barn etc. När man lämnar och hämtar barn vid skolor och dagis
 • Som cyklist respekterar man trafikreglerna och visar hänsyn

osv.